Hvad skal der til for at opnå patent?

Patentlovgivningen i USA adskiller sig på en række punkter i forhold til resten af verden. Den måske væsentligste forskel er, at USA anvender princippet ”First to invent”, mens man uden for USA anvender princippet ”First to file”. I princippet er det i USA den første opfinder, der har retten til patentet, mens det udenfor USA er den første, der indleverer en patentansøgning, der har retten til at få patent. Hovedreglen er, at en opfindelse skal have i) nyhed, ii) opfindelseshøjde og iii) industriel anvendelighed for, at et patent kan udstedes.

Nyhed

Opfindelsen må ikke være kendt før den første ansøgning om patent. Men i USA er hovedreglen, at man kan få udstedt patent, selvom der er gået op til 12 måneder efter den første offentliggørelse.

Opfindelseshøjde

Opfindelsen må ikke være nærliggende for fagmanden.

Industriel anvendelighed

Opfindelsen skal kunne anvendes indenfor industrien, f.eks. i landbruget. I USA gælder, at opfindelsen skal være nyttig.

Hvad kan man få patent på?

  • Apparater
  • Fremgangsmåder og anvendelser
  • Sammensætninger, blandinger af stoffer
  • Kemiske forbindelser

Kan man få patent på software?

Man kan få udstedt patent, der beskytter software. Det kan f.eks. være i form af et patent, der beskytter et medium med software eller en fremgangsmåde. Dog tillader myndighederne i Europa formelt ikke, at der udstedes patent på software. Læs mere om software patenter her.

Hvordan får jeg patent på min opfindelse?

Ved at skrive en patentansøgning og indlevere den til myndighederne, f.eks. Patent- og Varemærkestyrelsen.