Patentdatabaser

Her finder du patentdokumenter

Der findes forskelliger former for patentdatabaser, som du kan bruge til at finde patentdokumenter. Nogle er gratis, andre kræver betaling.

Eksempler på gratis databaser:

Espacenent fra det Europæiske Patentkontor (EPO):
https://worldwide.espacenet.com/

Søgevejldning til Espacenet findes her.

Public PAIR fra det Amerikanske Patentkontor (USPTO):
https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

Søgevejldning til Public PAIR findes her.

Patentscope fra World Intellectual Property Organization (WIPO):
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Søgevejldning til WIPO findes her.

Patent- og Varemærketyrelsens (DKPTO) patentdatabase:
https://www.dkpto.dk/soeg-i-patenter-og-varemaerker

Søgevejldning til Patent- og Varemærkestyrelsens database findes her.

Klik på underfanerne i menuen eller linksene ovenfor for at se søgevejledninger for de enkelte databaser.