Hvad er et patent?

Ordet ”patent” betyder egentlig et officielt brev, der tildeler en rettighed. På engelsk anvendes stadig udtrykket “letters patent”. På dansk anvendes udtrykket om en national eneret, der giver ejeren af rettigheden mulighed for at forbyde andre at udøve en opfindelse kommercielt. Med ”opfindelse” menes her en teknisk nyskabelse.

National Eneret

Med national eneret menes, at et patent gælder for et enkelt land. Vil man have beskyttelse i flere lande, er man således nødt til at få udstedt patent for alle de pågældende lande. Man kan også søge regionalt, f.eks. om et europæisk patent. Men et sådant skal stadig håndhæves nationalt, ligesom der skal betales afgift i de enkelte lande, patentet ønskes opretholdt i. Endelig kan man indlevere en international patentansøgning. I sidste ende skal denne dog også udstedes som nationale eller regionale patenter.

Hvordan får jeg patent på min opfindelse?

Man får patent ved at indlevere en patentansøgning. I Danmark kan det ske ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Inden patentet udstedes undersøges det af myndigheden for patenterbarhed. Typisk tager det nogle år før et patent udstedes, men hastesager kan ofte behandles på 1 – 2 år.

Kan det overhovedet betale sig at patentere?
Eller: Hvor mange penge skal jeg ofre på at patentere?
Svaret afhænger i høj grad af, hvad den forventede indtjening vil være, og hvorvidt patentbeskyttelse har betydning for denne indtjening. Hvis der ikke er en forventet indtjening, er der som udgangspunkt ikke grund til at patentere. Man kan forhindre patentering – andres og egen – ved at offentliggøre opfindelsen.
Husk:

Patent på en opfindelse er ingen garanti for indtægt.