Hvad skal der til for at opnå patent?

Hovedreglen er, at en opfindelse skal have i) nyhed, ii) opfindelseshøjde og iii) industriel anvendelighed for, at et patent kan udstedes.

Nyhed

Opfindelsen må ikke være kendt før den første ansøgning om patent. Læs mere her.

Opfindelseshøjde

Opfindelsen må ikke være nærliggende for fagmanden. Læs mere her.

Industriel anvendelighed

Opfindelsen skal kunne anvendes indenfor industrien, f.eks. i landbruget. I USA gælder, at opfindelsen skal være nyttig. Læs mere her.

Hvad kan man få patent på?

  • Apparater
  • Fremgangsmåder og anvendelser
  • Sammensætninger, blandinger af stoffer
  • Kemiske forbindelser

Kan man få patent på software?

Man kan få udstedt patent, der beskytter software. Det kan f.eks. være i form af et patent, der beskytter et medium med software eller en fremgangsmåde. Dog tillader myndighederne i Europa formelt ikke, at der udstedes patent på software. Læs mere om software patenter her.

Hvordan får jeg patent på min opfindelse?

Ved at skrive en patentansøgning og indlevere den til myndighederne, f.eks. Patent- og Varemærkestyrelsen.