Nyhed

En opfindelse har nyhed, hvis der er en teknisk forskel i forhold til den kendte teknik. Man kan således opnå nyhed ved: at kombinere kendte elementer, at ændre et element eller, at forenkle den kendte teknik.

Nyhedsbegrebet i og udenfor USA

Patentlovgivningen i USA adskiller sig på en række punkter i forhold til resten af verden. Den måske væsentligste forskel er, at USA anvender princippet ”First to invent”, mens man udenfor USA anvender princippet ”First to file”. I princippet er det i USA den første opfinder, der har retten til patentet, mens det udenfor USA er den første, der indleverer en patentansøgning, der har retten til at få patent.

Specielt for USA

Opfinderen har ret til at få patent i USA. Dog bortfalder denne ret, bl.a. hvis opfindelsen er blevet kendt mere end 12 måneder før, der blev indleveret en patentansøgning i USA. Dette forhold kaldes nogle gange for en skånefrist – men princippet er upræcist, da det er ligegyldigt hvem, der har foretaget offentliggørelsen.

Konsekvenser

Udenfor USA er det derfor vigtigt, at indlevere en patentansøgning, før man offentliggør en opfindelse. Offentliggørelse omfatter i denne forbindelse at man omtaler opfindelsen til en person, hvor der ikke er en aftale om konfidentialitet. Et tilbud om salg regnes ligeledes for en offentliggørelse, hvis opfindelsen kunne reproduceres efter tilbudsmaterialet.