IP Risk Management

Håndtering af risici forbundet med patenter kræver en tværfaglig vurdering.

Udgangspunktet vil være identifikation af en økonomisk risiko, f.eks. i forbindelse med lancering af et produkt, ved igangsætningen af produktion, ved licensiering eller planlægning af et projekt.

Det næste trin er identifikation af nøgleteknologi.

Herefter følger søgninger og teknisk-juridiske vurderinger af rettigheder.

Den endelige risikovurdering og fastlæggelse af handlingsparametre vil igen være af økonomisk karakter.

Afhængigt af, hvilket marked man agerer på, varierer risikoen forbundet med patentkrænkelse. Det har betydning dels når man selv vil lancere produkter, og dels når strategien for egen patentbeskyttelse fastlægges.