Forløbet

Hvordan ser forløbet typisk ud?

Indlevering af en første patentansøgning starter et ur. Et typisk indleveringsforløb kan beskrives som følger:

  • Efter den første indlevering er der 12 måneder til, at indlevere en opdateret ansøgning, f.eks. en international patentansøgning.
  • 18 måneder efter den første indlevering bliver ansøgningen offentliggjort, medmindre ansøger har valgt at trække den tilbage.
  • Endelig er der en frist på 30 måneder fra den oprindelige indlevering til, at videreføre ansøgningen i de lande, man vil have udstedt patent i. På dette tidspunkt vil de største udgifter normalt falde.

Hvor lang tid tager det?

Gennemsnitstiden for udstedelsen af f.eks. et europæisk patent er omkring 5 år. Der er dog mulighed for at søge accelereret behandling, og beskyttelse kan i en række lande opnås indenfor en væsentligt kortere tidshorisont, såsom 1 – 2 år.

Hvad koster det?

Priserne varierer voldsomt, afhængigt af hvor, mange lande man søger patent i, og hvor meget arbejde man selv kan lave. Skal man have hjælp fra en patentagent til at skrive ansøgningen, vil priserne variere fra 25.000 – 150.000 DKK afhængigt af kompleksiteten af ansøgningen. Hertil kommer de officielle udgifter, samt udgifter forbundet med indlevering.

Der er i begrænset omfang mulighed for at få offentlig støtte.