Nyttige links

Nedenfor er gengivet links, der er relevante for patenter.

Internationale patentansøgninger

Hjælp til beregning af tidsfrister for internationale ansøgninger.

Man kan få yderligere information fra PCT Information Service.

Endelig er der adgang til publicerede internationale patentansøgninger.

Den Europæiske Patentorganisation

Espacenet er en fremragende patentdatabase.

Der er mulighed for at se alt, hvad der er sket i europæiske patentsager, efter publicering i den såkaldte file history.

Endelig er der en database over europæiske patentagenter.

Nationale patentmyndigheder

Patent- og Varemærkestyrelsen har et register for patenter, brugsmodeller og SPC.

UK Patentkontor har en udmærket hjemmeside.

Her kan man blandt andet finde et eksempel på, hvordan en CDA kan se ud.

Supplerende beskyttelsescertifikater

Måske den bedste kilde til den seneste udvikling indenfor supplerende beskyttelsescertifikater er the SPC Blog. Denne kilde giver også anden Case Law indenfor farmaceutiske patenter.