Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Ansatte

businessman, businesswoman, team spirit-2753324.jpg

Ansatte er som udgangspunkt dækket af lov om arbejdstageres opfindelser, der er gennemgået i Mads Bryde Andersens gratis e-bog “Lov om arbejdstageres opfindelser – med kommentarer”.

Hvis der ikke er aftalt andet, gælder det for ansatte, at de har pligt til at oplyse om deres opfindelser til deres arbejdstager. Arbejdsgiveren kan derefter kræve en opfindelse overdraget. Hvis opfindelsen falder uden for arbejdstagerens normale virke, har arbejdstageren krav på godtgørelse.

Det er dog muligt at aftale andet, så kig på ansættelseskontrakten, hvis du er i tvivl.

Du kan også henvende dig til os, hvis du har en konkret problemstilling, du ønsker svar på.