Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Patentdatabaser

Der findes et stort udvalg af forskellige former for patentdatabaser, som du kan bruge til at søge efter patentdokumenter. Nogle er gratis at bruge, mens andre kræver betaling.

Vi har samlet et overblik over nyttige patendatabaser:

Espacenet

Espacenet er en fremragende database udviklet af den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er muligt at søge efter eksisterende europæiske patenter og offentliggjorte patentansøgninger i databasen.

Klik på knapperne nedenfor for at tilgå Espacenet databasen eller læse VALUAs søgevejledning:

Patentcenter

Den Amerikanske Patentorganisation (USPTO) tilbyder brugere at tilgå informationer om amerikanske patentansøgninger og patenter via databasen Patentcenter. Den giver brugere mulighed for at se offentlig tilgængelige informationer. 

Klik på knapperne nedenfor for at komme til Patentcenter. VALUA har også lavet en søgevejledning til databasen:

PATENTSCOPE

PATENTSCOPE er en søgemaskine fra World Intellectual Property Organization (WIPO). Databasen lader brugere søge efter internationale patentansøgninger (PCT-ansøgninger) som er publiceret. 

Klik på knapperne nedenfor for at bruge PATENTSCOPE eller læse VALUAs søgevejeldning til databasen:

PVS Database:

I Danmark er det Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) som administrerer danske patentansøgninger. PVS har også et register, hvor man kan søge efter patenter og brugsmodeller registreret i Danmark:

Klik på knapperne nedenfor for at bruge PVS registeret eller for at læse VALUAs søgevejledning til databasen: