Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Forløbet for patentering

Hvordan ser forløbet typisk ud?

Ved indlevering af en første patentansøgning starter et ur. Et typisk indleveringsforløb kan beskrives som følger:

 • Første patentansøgning indleveres

  Uret for patentansøgningen starter

 • 12 måneder efter indlevering

  Efter den første indlevering er der 12 måneder til, at indlevere en opdateret ansøgning, f.eks. en international patentansøgning

 • 18 måneder efter indlevering

  18 måneder efter den første indlevering bliver ansøgningen offentliggjort, medmindre ansøger har valgt at trække den tilbage

 • 30 måneder efter indlevering

  Endelig er der en frist på 30 måneder fra den oprindelige indlevering til, at videreføre ansøgningen i de lande, man vil have udstedt patent i. På dette tidspunkt vil de største udgifter normalt falde

Hvor lang tid tager det?

Gennemsnitstiden for udstedelsen af f.eks. et europæisk patent er omkring 5 år. Der er dog mulighed for at søge accelereret behandling, og beskyttelse kan i en række lande opnås indenfor en væsentligt kortere tidshorisont, såsom 1 – 2 år.

Hvad koster det?

Priserne varierer voldsomt afhængigt af hvor mange lande, man søger patent i, og hvor meget arbejde man selv kan lave. Skal man have hjælp fra en patentagent til at skrive ansøgningen, vil priserne variere fra 25.000 – 150.000 DKK afhængigt af kompleksiteten af ansøgningen. Hertil kommer de officielle udgifter, samt udgifter forbundet med indlevering.

Der er i begrænset omfang mulighed for at få offentlig støtte.

Gør det selv

En patentansøgning kan sagtens laves og indleveres af opfinderen selv. Der er dog en række krav til selve ansøgningen og ansøgningsprocessen som skal overholdes.

I denne sektion beskriver VALUA aspekter og tanker som opfinderen skal overveje i forbindelse med “Gør det selv” patentering.

Læs mere

Quick and Dirty

Der kan i nogen tilfælde være kunder som efterspørger en hurtig og billig patentansøgning, med henblik på at sikre sig beskyttelse af sin opfindelse. 

Disse “Quick and Dirty” patentansøgninger kan sagtens lade sig gøre. I denne sektion beskriver VALUA mere om den slags situationer.

Læs mere