Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Copyright ©

Lorem ipsum dolor sit amet

Copyright beskytter menneskets kreative produkter, sådan at ophavsmanden af et produkt af menneskelig kreativitet har ret til at bestemme over hvem der har lov til at kopiere hans værk. Copyright angives med symbolet ©.

Man kan få copyright til mange forskellige produkter, for eksempler tekster, musik, kunstværker, kunsthåndværk osv.

I Danmark udløber copyrighten 70 år efter ophavsmandens død.