Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Trademark

Lorem ipsum dolor sit amet

Trademark hedder på dansk “varemærke”. Varemærker bruges til at identificere og beskytte et logo, slogan, mærke eller produktnavn og kan bruges til at skabe identitet og give information om, hvem et bestemt produkt hører til. Varemærkebeskyttelse forhindrer konkurrenter i at bruge samme eller lignende varemærke uden tilladelse.
Der findes forskellige typer af varemærker, som angives med forskelligt symbol:

Der er forskel på den juridiske beskyttelse afhængig af om varemærket er registreret eller uregistreret. Uregistrerede varemærker vil som udgangspunkt give mindre beskyttelse sammenlignet med et registreret varemærke. På trods af den længere og mere bekostelige proces ved registrering af varemærker, vil de til gengæld give en bedre beskyttelse. I tilfælde af krænkelse af varemærket, vil et registreret varemærke under en retssag gøre det lettere og mere simpelt at bevise den eksklusive eneret til varemærket, samt give muligheder for finansielle lettelser i form af eksempelvis refusion af omkostningerne for sagsanlæggelse. For uregistrerede varemærker vil der ikke er være en juridisk formodning om ejerskab og eneret til brugen af varemærket, og disse vil derfor ikke give beskyttelse i samme omfang som registrerede varemærker. Retsforfølgelse med uregistrerede varemærker vil derfor være mere komplicerede.