Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Hvad skal der til for at opnå patent?

conifers, sunlight, road-1850227.jpg
For at kunne opnå patent på en opfindelse skal en række krav være opfyldt. Denne side giver et overblik over, hvilke krav man skal være opmærksom på:

3 krav for patenterbare opfindelser:

  • Nyhed

    Opfindelsen skal have nyhed og opfindelsen må derfor ikke være kendt før den første ansøgning om patent. Læs mere inde på vores underside for dette emne

  • Opfindelseshøjde

    Opfindelsen må ikke være nærliggende for fagmanden. Læs mere inde på vores underside for dette emne

  • Industriel anvendelighed

    Opfindelsen skal kunne anvendes indenfor industrien, f.eks. i landbruget. I USA gælder, at opfindelsen skal være nyttig. Læs mere inde på vores underside for dette emne

Hvad kan man få patent på?

Patenter kan gives til tekniske opfindelser. Her er en række eksempler på, hvad man kan få patenter på:

Kemiske forbindelser
Apparater
Sammensætninger, blandinger af stoffer
Fremgangsmåder og anvendelser

Kan man få patent på software?

Man kan få udstedt patent, der beskytter software. Det kan f.eks. være i form af et patent, der beskytter et medium med software eller en fremgangsmåde. Dog tillader myndighederne i Europa formelt ikke, at der udstedes patent på software.

Læs mere om software patenter her.