Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Patentforlængelse for medicinalprodukter og plantebeskyttelse

collected game assets, count, device-1297873.jpg

Udstedte patenter vil typisk udløbe 20 år fra datoen for indleveringen af patentansøgningen, der førte til patentet.

For patenter der dækker farmaceutiske produkter og plantebeskyttelses produkter kan man i visse lande få forlænget patentets levetid med op til 5 år som kompensation for den lange tid, der går med forsøg, der er nødvendige for at få produktet godkendt, og behandlingen af ansøgningen om markedsføringstilladelse af produktet. 

Reglerne for patenttidsforlængelser er forskellige i de lande, hvor sådanne ordninger eksisterer, så derfor er det nødvendigt omhyggeligt at undersøge reglerne i hvert enkelt land man er interesseret i. Ved at være opmærksom på muligheden for patenttidsforlængelser kan man derfor sikre sig selv værdifuld ekstra tid for eneretten til sin teknologi.

Der er mulighed for patenttidsforlængelse i blandt andet disse lande og områder.