Værdi fra viden

PATENTSKOLE

De almindeligste fejltagelser

doubts, yes, no-3747362.jpg

1. Patenterbarhed forveksles med krænkelse

Dette er måske den hyppigste fejltagelse. Vurderingen af hvorvidt et patent er gyldigt udstedt, skal holdes separat fra vurderingen af, hvorvidt patentet krænkes.

Det er således ikke i sig selv noget forsvar mod patentkrænkelse, at man har fået udstedt sin egen patentrettighed. På trods af dette forhold er tilstedeværelsen af eget patent et populært forsvarsargument i retssager, når der anlægges patentkrænkelsessager.

2. En patentansøgning opfattes som et udstedt patent

Et patent skal udstedes, før det kan håndhæves. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er indgivet en patentansøgning.