Værdi fra viden

IP-analyse

IP-analyser kan være nødvendige for at udarbejde en IP-strategi, Der findes forskellige typer af IP-analyser, afhængig af sagens formål. I denne sektion beskrives: