Værdi fra viden

PATENTSKOLE

IP Risk Management

Håndtering af IP-risici forbundet med patenter kræver en grundig analyse.

Generelt laver man en patentsøgning for at finde relevante patentrettigheder indenfor det felt man er interesseret i, fulgt af en teknisk og juridisk vurdering af de fundne rettigheder for at vurdere om de udgør en mulig hindring for de aktiviteter, man forventer at udføre.

Alt efter omstændighederne kan man vælge det tekniske felt sådan at det passer bedst muligt til det felt man ønsker at operere i.

Det kan være en god ide at analysere de tekniske områder man ønsker at arbejde i, for at kende de eksisterende rettigheder indenfor området og for at vide hvad man frit kan gøre, hvad man skal være opmærksom på, og hvad man skal holde sig fra.

Vi anbefaler også at lave en ”Freedom-to-Operate” analyse for nye produkter, man lancerer for at sikre, at nye produkter ikke krænker konkurrenternes patentrettigheder.

Og ikke mindst, når man har et godt overblik over det tekniske område man opererer i, kan man måske også se, hvor der er mulighed for selv at opnå patent for at sikre sig en gunstig konkurrencesituation.