Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Patenterbarhedsvurdering

Er min opfindelse patenterbar?

For at en opfindelse er patenterbar, er et krav, at opfindelsen er en nyhed, har opfindelseshøjde og er industriel anvendelig. En patenterbarhedsvurdering er en vurdering og analyse af, om en specifik opfindelse har nyhed og opfindelseshøjde på baggrund af allerede eksisterende patentrettigheder og publikationer. Desuden vurderes i hvor stort et omfang opfindelsen kan patenteres, og hvorledes den bredeste mulige beskyttelse opnås.

Hvis der er tale om en helt ny opfindelse, hvor der ikke har været indleveret en patentansøgning tidligere, kan det være en fordel at få foretaget en patenterbarhedsvurdering forud for indlevering af den første patentansøgning for at mindske risikoen for afvisning af en patentansøgning, fordi opfindelsen mangler nyhed og opfindelseshøjde.

En mere offensiv benyttelse af patenterbarhedsvurderingen kan bestå af en vurdering af en konkurrents udstedte patenter eller patentansøgninger med henblik på at begrænse eller ugyldiggøre konkurrentens patentrettigheder.