Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Brugsmodeller

Brugsmodeller minder meget om en mindre udgave af patenter.

Brugsmodeller gælder som udgangspunkt i 10 år fra indleveringsdagen.

Man behøver ikke at få sin brugsmodel efterprøvet for om den opfylder kravene til nyhed op opfindelseshøjde. Man kan nøjes med at registrere brugsmodellen hos myndigheden og så vente med at få efterprøvet gyldigheden indtil der eventuelt kommer en aktuel sag, hvor man har brug for at få gyldigheden verificeret af myndigheden.

Derfor er brugsmodeller bl.a. generelt billigere end patenter.

Brugsmodeller er ikke tilgængelige i så mange forskellige lande som patenter, og reglerne varierer en del i de forskellige lande.