Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Opfindelseshøjde

Ud over at være ny skal en opfindelse også have opfindelseshøjde for at kunne patenteres.

Opfindelseshøjde er et begreb der dækker over at en opfindelse skal være mere end en triviel variation af den kendte teknik for at kunne føre til patent.

Det kan være svært at afgøre om en opfindelse har opfindelseshøjde, og der bruges forskellige metoder i forskellige lande.

I Europa anvendes den såkaldte Problem-Solution-Approach, der består af en række trin:

Selv om der bruges forskellige metoder til at finde ud af om der er opfindelseshøjde eller ej, kan det stadig være svært at afgøre. Hvis du har lavet en opfindelse anbefaler vi, at du kontakter VALUA for at vurdere om det kan betale sig at indlevere en patentansøgning på opfindelsen.