Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Patenter

Hvad er et patent?

Ordet ”patent” betyder egentlig et officielt brev, der tildeler en rettighed. Et patent er en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse af teknisk karakter. Som udgangspunkt gælder patentbeskyttelse i 20 år fra den dag patentansøgningen indleveres. Man kan kun få patent på tekniske opfindelser. Kort sagt kan man sige at man kan få patent på en teknisk løsning af et praktisk problem.

Grundtanken bag patenter er, at opfinderen giver sin viden fra sig om den opfindelse han eller hun har lavet mod at få en tidsbegrænset eneret på kommerciel udnyttelse af opfindelsen. Derved får samfundet glæde af den viden opfinderen skriver i patentansøgningen, og patenthaver får glæde af en økonomisk eneret på opfindelsen.

National Eneret

Patenter er nationale rettigheder, dvs. de udstedes generelt med gyldighed for individuelle lande. Der findes således ikke noget ”verdenspatent”, men der findes forskellige systemer, der kan gøre det lettere at søge i flere lande og dermed få patent i de områder, hvor det er vigtigt at opnå beskyttelse.

Vil man have beskyttelse i flere lande, er man således nødt til at få udstedt patent for alle de pågældende lande. Man kan også søge regionalt, f.eks. om et europæisk patent. Men et sådant skal stadig håndhæves nationalt, ligesom der skal betales afgift i de enkelte lande, patentet ønskes opretholdt i. Endelig kan man indlevere en international patentansøgning. I sidste ende skal denne dog også udstedes som nationale eller regionale patenter.

Hvordan får jeg patent på min opfindelse?

Man får patent ved at indlevere en patentansøgning. I Danmark kan det ske ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Inden patentet udstedes undersøges det af myndigheden for patenterbarhed. Beskrivelsen af opfindelsen skal være så udførlig at en person indenfor det pågældende fag, typisk kaldet fagmanden, kan udøve opfindelsen. 

Typisk tager det nogle år før et patent udstedes, men hastesager kan ofte behandles på 1 – 2 år.

Det er også værd at bemærke, at der er en sammenhæng mellem beskrivelsen i patentansøgningen og den beskyttelse patentet giver. Hvis man kun beskriver en enkelt måde at udføre opfindelsen på, kan man forvente at få et snævert patent, mens hvis man beskriver mange variationer af sin opfindelse er der mulighed for at få et bredt patent, der også dækker alle disse variationer af opfindelsen.

Kan det overhovedet betale sig at patentere?

Eller: Hvor mange penge skal jeg ofre på at patentere?

Svaret afhænger i høj grad af, hvad den forventede indtjening vil være, og hvorvidt patentbeskyttelse har betydning for denne indtjening. Hvis der ikke er en forventet indtjening, er der som udgangspunkt ikke grund til at patentere. Man kan forhindre patentering – andres og egen – ved at offentliggøre opfindelsen.

Husk:
Patent på en opfindelse er ingen garanti for indtægt.

Hvad skal der til for at opnå patent?

Der er som hovedregel 3 krav som skal opfyldes for at man kan få patent på en opfindelse: