Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Gør det selv

Udarbejdelsen af en patentansøgning kan sammenlignes med at skrive et filmmanuskript. Der er ofte flere mennesker involveret, og det endelige resultat afhænger af de samlede bidrag.

Nogle opfindere ønsker at gøre så meget som muligt af arbejdet selv. Erfaringsmæssigt når man også oftest det bedste resultat ved, at opfinderen eller entreprenøren er involveret i patentarbejdet.

Hvordan gøres det billigst muligt?

Der kan spares på patentarbejdet ved at have en præcis idé om såvel den kommercielle som den tekniske idé. Mange patentansøgninger er unødigt lange eller har på indleveringstidspunktet unødigt brede krav, i forhold til det marked, patentet skal dække.

Hvordan gøres det hurtigt?

Udover en skarp definition af det interessante marked, er en forståelse af opfindelsens tekniske bidrag med til at sikre hurtig færdiggørelse af patentarbejdet. Fx kan en “Dialogsøgning” foretaget hos Patent- og Varemærkestyrelsen være et værdifuldt værktøj til, at forstå muligheden for patentering af opfindelsen.

Tegninger

Det er praktisk, at tegninger allerede fra starten opfylder de krav, der stilles til en international ansøgning. Så er man fri for at lave dem om senere. Kravene findes i “PCT Applicant’s Guide – International Phase”, afsnit 5.128 – 5.160.