Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Quick and Dirty

Enkelte af vore kunder efterspørger “Quick & Dirty” patentansøgninger. Behovet for sådanne skyldes det forhold, at tilblivelsen af en patentansøgning let kan blive en “hønen og ægget”-problematik. På den ene side kan opfindelsen vanskeligt drøftes med tredjepart eller sælges, uden at der er indleveret en patentansøgning. På den anden side er det nødvendigt at drøfte videreudvikling af opfindelsen med eksterne partnere eller, at finde økonomisk støtte med henblik på kommercialisering. I sådanne tilfælde kan løsningen være at indlevere en kortfattet patentansøgning, der sikrer at innovationen beskrives.

Hurtig indlevering – lav pris

Vi har efter ordre udarbejdet korte patentansøgninger i løbet af få dage indenfor et meget skrabet budget.