Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Industriel anvendelighed

Den sjældne indvending

Opfindelsen skal kunne anvendes indenfor industrien, f.eks. i landbruget. I USA gælder, at opfindelsen skal være nyttig.

Da man normalt kun søger patent på en frembringelse med et teknisk indhold, er det sjældent, at man får indvending imod den industrielle anvendelighed.

Man kan dog ikke få patent på fremgangsmåder til lægelig behandling i Europa. Derimod accepteres patentering af apparater og medicin, der anvendes i behandling.

Undtagelser

Mens man i USA er temmeligt liberale med hensyn til udstedelsen af patenter, er der en række undtagelser udenfor.

Specielt kan forretningsmetoder, kunstneriske frembringelser, formler og præsentation af information ikke opnå patentbeskyttelse i Europa, idet disse i sig selv ikke anses for opfindelser.

Således kan man ikke få patent på at købe dyner i Kina og sælge dem i Danmark, på et billede af Dronningen, på at indse at E=mc^2 og på indholdet i telefonbogen.