Værdi fra viden

PATENTSKOLE

Patentspillet

Virksomhed

For virksomheder er det vigtigt, at der er styr på de immaterielle rettigheder. Det gælder både for IP-rettigheder, som virksomheden selv er indehaver af, og gyldige rettigheder, som tilhører de nærmeste konkurrenter. Det vil være omkostningsfuldt for en virksomhed at komme til at krænke et andet patent. Ligeledes kan en virksomhed lide tab, hvis virksomhedens eget patent bliver krænket, og der ikke bliver handlet på dette. 
Læs mere om de forskellige scenarier nedenfor og prøv dem selv. 

Indholdet af disse sider udgør ikke juridisk rådgivning. Hvis du har brug for en konkret vurdering af en specifik sag tilbyder VALUA patentrådgivning på kommerciel basis.